PRÒTESI PARCIAL

Pròtesis utilitzades en pacients que encara mantenen algunes peces dentals a la boca. Les pròtesis parcials amovibles es tracta de pròtesis que substitueixen una o més dents. Se subjecta amb l’ajuda d’uns ganxos agafats a les dents que queden a la boca. Existeixen dos tipus de pròtesis:

  • De resina: Se solen usar com a pròtesis provisionals mentre es fabrica la pròtesi definitiva
  • Metàl·liques: Són conegudes com a esquelètics. Se subjecten tant a les dents com les mucoses. Són les pròtesis amovibles més utilitzades. Estan fabricades amb un aliatge de crom-cobalt biocompatible i resina acrílica. Presenten menor volum en la seva estructura i millor ajust i duresa respecte a les de resina.